Vážení zákazníci,

naša obchodná spoločnosť vznikla v roku 2004 s cieľom poskytovať komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, požiarneho inžinierstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Problematika v zmienených oblastiach je veľmi široká a vyžaduje si odborné vedomosti z rôznych vedných disciplín. Vieme, že pri zabezpečovaní chodu Vašich obchodných spoločností máte dosť iných problémov a nie ešte sledovať legislatívu a predpisy na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP. Aby ste boli zbavení týchto starostí, chceme Vám ponúknuť naše služby.

Základným krédom našej spoločnosti je:
 
KVALITA - VYSOKÁ PROFESIONALITA - SPOĽAHLIVOSŤ
KOMPLEXNOSŤ - EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ

 

O kvalite nami poskytovaných komplexných služieb ochrany pred požiarmi a BOZP svedčí najmä spokojnosť našich zákazníkov, ktorých počet z roka na rok stále rastie.

Vašim rozhodnutím pre komplexné služby ochrany pred požiarmi a BOZP:

  • splníte zákonnú povinnosť;
  • zvýšite úroveň preventívnej činnosti;
  • zlepšíte technické vybavenie;
  • skvalitníte profesionalitu a všestranný odborný výcvik;
  • znížite riziká vzniku požiarov, pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí;
  • získate komplexnú ochranu hodnôt a majetku podľa najnovších trendov v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP samozrejme aj podľa Vašich predstáv.
Tweets
    Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky